Cennik

Orientacyjne ceny netto usług księgowych

Wysokość opłaty miesięcznej negocjowana jest indywidualnie z każdym Klientem, co pozwala na jej idealne dopasowanie. Na cenę usługi wpływ ma:

forma prawna

 rodzaj prowadzonej księgowości,

rodzaj prowadzonej działalności (branża),

ilość i rodzaj dokumentów, dekretów i wpisów księgowych,

stopień trudności dokumentów,

liczba zatrudnionych pracowników

oraz świadczone usługi dodatkowe.

Uwaga: Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Podane wartości należy traktować jako orientacyjne. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

 

Rejestracja działalności gospodarczej

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Księga przychodów i rozchodów

Księgi handlowe

Kadry, płace, ZUS

Zeznania, raporty i sprawozdania finansowe

Rejestry i deklaracje VAT

Inne