Cennik

Orientacyjne ceny netto usług księgowych

Wysokość opłaty miesięcznej negocjowana jest indywidualnie z każdym Klientem, co pozwala na jej idealne dopasowanie. Na cenę usługi wpływ ma:

forma prawna

 rodzaj prowadzonej księgowości,

rodzaj prowadzonej działalności (branża),

ilość i rodzaj dokumentów, dekretów i wpisów księgowych,

stopień trudności dokumentów,

liczba zatrudnionych pracowników

oraz świadczone usługi dodatkowe.