Oferta

Nasze usługi

businessman, boxes, transport-2108029.jpg

Zakładanie działalności gospodarczej

• pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej CEIDG
• zgłoszenie w KRS
• rejestracja w Urzędzie Skarbowym
• zgłoszenie w ZUS
• oraz wszelkie zmiany w tych rejestrach
• reprezentowanie Klienta przed instytucjami państwowymi
• tworzenie prostych, firmowych stron internetowych www

income tax, calculator, accounting-4097292.jpg

Ryczałt ewidencjonowany

• ewidencja przychodów
• ewidencja podatku VAT
• ewidencja środków trwałych i wyposażenia
• rozliczenia z Urzędem Skarbowym
• sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego

accountant, accounting, adviser-1238598.jpg

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

• bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
• ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
• prowadzenie rejestrów VAT, kontrola rozrachunków
• deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
• sprawozdania do urzędu statystycznego

bookkeeping, accounting, taxes-615384.jpg

Księgi handlowe

• opracowywanie planów kont i Polityki Rachunkowości
• bieżąca ewidencja operacji gospodarczych na kontach Księgi głównej i ksiąg pomocniczych
• ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
• kontrola rozrachunków,
• prowadzenie rejestrów podatku VAT i VAT-UE
• sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości
• deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
• sprawozdania do urzędu statystycznego

company, business, worker-1067978.jpg

Kadry, płace i ZUS

• zakładanie teczek kadrowych pracownikom
• wystawianie dokumentacji pracowniczej: umowy o pracę, aneksy, świadectwa pracy
• sporządzanie list płac i obsługa umów cywilno-prawnych
• ewidencja i księgowanie wynagrodzeń
• naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS
• przekazywanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej (Płatnik)
• wystawianie Informacji o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach
• sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych dla pracowników

job, office, team-5382501.jpg

Raporty, kalkulacje, wnioski

• sporządzanie wniosków kredytowych
• ocena stanu i wiekowanie rozrachunków
• analiza wyniku finansowego w przekroju według miejsc powstawania
• ustalanie stanu zobowiązań wobec budżetu
• przygotowanie kalkulacji wyrobu, produktu lub usługi w arkuszu kalkulacyjnym
• inne raporty na życzenie Klienta